Ви є тут

Завдання практичного туру XVII МАО

Українська

Примітка. Якщо Ви знайшли, що десь в задачах виникає неможлива ситуація, напишіть англійською: "impossible situation"

αβ-7. Болід. Болід спостерігали з трьох різних пунктів спостереження (І, ІІ, ІІІ). Координати пунктів спостереження, висота та азимут точок початку та кінця його шляху надано в Таблиці 1. Азимути виміряні за годинниковою стрілкою від напрямку на північ, висота подана в градусах над горизонтом. Використовуючи нижченаведені рекомендації знайдіть реальну траєкторію і положення на місцевості, куди впало болідне тіло.

пункт спостереження точка початку (A) точка кінця (B)
довгота широта азимут висота азимут висота
І 127,3 сх.д. 35,7 пн.ш. 17° 35° 77° 10°
ІІ 128,5 сх.д. 37,0 пн.ш. 235° - 139° -
ІІІ 128,5 сх.д. 35,4 пн.ш. 325° - 48° -

7.1 У Вашому розпорядженні - міліметровий папір. Відмідьте три пункти спостережень боліду (І, ІІ, ІІІ) та намалюйте проекцію його траєкторії.
7.2 Розрахуйте довготу та широту точок початку (λA, φA) та кінця (λB, φB) шляху боліда, а також довжину L проекції його траєкторії на земну поверхню.
7.3 Знайдіть висоту точок початку hA та точки кінця hB руху боліду.
7.4 Де можна буде знайти метеорит, якщо він не згорить в атмосфері і досягне поверхні Землі? Розрахуйте довготу і широту (λC, φC) місця падіння метеориту.

І на останок, перерисуйте наведену нижче таблицю в зошит та заповніть порожні комірки отриманими результатами.

точка довгота λ широта φ L (км) hA (км) hB (км) Метеорит варто шукати в точці
довгота λ широта φ
A
B

α-8. Місяць. Корейський інститут астрономії та космічних досліджень (KASI) щорічно публікує Корейський астрономічний альманах. Таблиця, що утримує моменти кульмінації Місяця за корейським часом, була взята з Альманаху на 2012 рік. (Див. на окремому аркуші; вільні комірки можна заповнити необхідними даними).

Також Ви будете мати міліметровий папір для побудови графіків.

8.1 Визначте дату в квітні 2012 року, коли Місяць був найближче за все до Землі.
8.2 Визначте дату в березні 2012 року, коли Місяць був найдальше за все від Землі.
8.3 Лист міліметрового паперу (а) показує ексцентричну орбіту Місяця; в центрі знаходиться Земля. Відмітьте хрестиками (х) положення Місяця 19 квітня та 23 квітня (відмітивши їх А19 та А23).
8.4 Визначте відношення видимих кутових розмірів Місяця (αMoon) та Сонця (αSun) для 1 липня.
8.5 На аркуші міліметрового паперу зобразіть в даному масштабі геостаціонарну орбіту навколо Землі.

Дата Кульмінація Місяця Дата Кульмінація Місяця Дата Кульмінація Місяця
2 Березня 19 40 1 Квітня 20 02 1 Травня 20 20
3 20 31 2 20 52 2 21 10
4 21 22 3 21 42 3 22 02
5 22 14 4 22 33 4 22 57
6 23 05 5 23 25 5 23 56
7 23 56 6 - 6 -
8 - 7 0 19 7 0 57
9 0 48 8 1 16 8 2 01
10 1 41 9 2 16 9 3 03
11 2 36 10 3 17 10 4 04
12 3 32 11 4 19 11 5 00
13 4 31 12 5 19 12 5 52
14 5 30 13 6 15 13 6 40
15 6 29 14 7 08 14 7 26
16 7 26 15 7 57 15 8 09
17 8 20 16 8 43 16 8 52
18 9 11 17 9 28 17 9 35
19 9 59 18 10 10 18 10 18
20 10 45 19 10 53 19 11 02
21 11 29 20 11 36 20 11 48
22 12 12 21 12 19 21 12 36
23 12 55 22 13 04 22 13 24
24 13 38 23 13 51 23 14 14
25 14 22 24 14 39 24 15 03
26 15 08 25 15 27 25 15 52
27 15 54 26 16 17 26 16 40
28 16 43 27 17 06 27 17 27
29 17 32 28 17 55 28 18 14
30 18 22 29 18 43 29 19 02
31 19 12 30 19 31 30 19 51